TAI onaylı alt yüklenici belgesi alındı.

tai_onay01

23/12/2010 tarihinde TAI onaylı alt yüklenici belgesi alındı.