Kalite Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Entegre Yönetim Sistemimizi Oluşturan Unsurlar
 • ISO 9001:2008’e göre Kalite Yönetimi
 • ISO 14001:2004’e göre Çevre Yönetimi
 • OHSAS 18001:2007’ye göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • TS EN ISO/IEC 17020:2005’e göre “C tipi” Muayene Kuruluşu
 • Konfigürasyon Yönetimi


Entegre Sistem Politikamız
 • Müşterilerimizin istek ve beklentilerini anlayarak,
 • Sektördeki gelişmeleri takip ederek,
 • Süreç tabanlı bir entegre yönetim sistemi kullanarak,
 • Verimli çalışıp katma değer yaratarak,
 • Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile kaliteden sorumlu olarak,
 • Eğitim ile becerilerimizi ve bilincimizi arttırarak,
 • Tüm uygulamalarımızda sürekli iyileşmeye ve gelişmeye yönelik çalışarak,
 • Faaliyetlerimizde İSG ve çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz yasal mevzuat ve diğer şartlarına uyarak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından arındırılmış bir çalışma ortamı oluşturarak,
 • Doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve atık minimizasyonunu sağlayarak,
 • Üretim faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltıp çevre kirliliğini önleyerek,

Şartname ve standartlara uygun kaliteye sahip ürünler tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve sunacağız.


Belgelerimiz
 • Kalite belgesi – ISO 9001
 • Çevre Yönetim Belgesi – ISO 14001
 • İSG Belgesi – OHSAS 18001
 • TS EN ISO/IEC 17020 – C TİPİ MUAYANE KURULUŞU AKREDİTASYON BELGESİ