Barrel Gas Discharge Unit

25

Tank Barrel Gas Discharge Unit

Kundağı motorlu OBÜS lerin gaz tahliye komplesi, filaman sargı tekniği...
Detailed Information